Thuốc diệt cỏ

Thuốc diệt cỏ KANUP 480SL

Khối lượng/Thể tích: 480ml Quy cách: chai Hoạt chất: Glyphosate ipa salt 480gr/l Hãng SX: Việt Thắng Bắc Giang (Vithaco)

Thuốc trừ cỏ GLY-UP

Là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, diệt được các loại cỏ 1 và 2 lá mầm; hiệu quả trừ cỏ cao trên: cao su, chè cà phê; cây có múi(cam, quýt, chanh…); bắp, đậu, khoai… Khối lượng/Thể tích: 5L Trọng lượng: 0kg Quy cách: chai Hoạt chất: Glyphosate ipa salt 480gr/l Hãng SX: Việt

Thuốc trừ cỏ lúa Sulzai 8g

Tên hoạt chất: Bensulfuron Methyl Hàm lượng hoạt chất: 10% w/w Đặc điểm: – Sulzai 10WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp qua lá, thân, mầm, rễ cỏ. – Sulzai 10WP trừ cỏ trước khi cỏ mọc( tiềnnảy mầm) và ngay sau khi cỏ mới mọc( hậu nảy mầm sớm). Thuốc có hiệu

Thuốc trừ cỏ MARUKA 5EC

Hoạt chất: Quizalofop-p-Ethyl…………………. 5%W/W Hãng sản xuất: Anhui Fengle Agrochemical Co., Ltd-PRC. Đặc tính: – Tính chọn lọc cao giữa cỏ dại và cây trồng 2 lá mầm. Hấp thụ nhanh qua thân cây và lá, lưu dẫn hoàn toàn trên cây cỏ. Ưu điểm: – Có khả năng chống rửa trôi . – An