Thuốc tăng trưởng – phân bón

KNO3+Mg (11-0-40+4MgO)

Công dụng : – Kích thích ra hoa đậu trái nghịch mùa, giảm tỷ lệ rụng trái non, rụng hoa, rụng trái, tăng kích thước và độ ngọt trái cây, giảm lem lép hạt. – Tăng năng suất và chất lượng nông sản . – Tăng hiệu suất sử dụng các loại phân bón khác,

Phân bón sinh học 100% BIONATA200

Phân bón Vi sinh tổng hợp BioNATA, là sản phẩm 100% vi sinh, có thể sử dụng thay thế hoàn toàn phân Urê. cũng như hầu hết các loại phân bón hóa học khác (NPK, DAP, KCL) BioNATA một phần được cây trồng hấp thụ trực tiếp qua lá một phần xuống đất sẽ kích

NPK 15-10-19+TE

Thành phần: N: 15% ; P2O5: 10%; K2O: 19% MgO: 1,7%, S: 2,4% ; Mn: 0,02% ; Zn: 0.04% ; B: 84mg/kg Công dụng: – Bổ sung dinh dưỡng cân đối cho cây trồng trong các thời kỳ sinh trưởng và phát triển. – Phát triển cành lá non, làm cho lá xanh, bóng, mượt.

Phân bón lá cao cấp Thiên Trường CanxiBo

Thành Phần: CaO: 225 g/l + ZnO: 175 g/l + Boron: 50 g/l Công dụng: – Thúc đẩy sinh trưởng tăng đẻ nhánh, tăng kích thước lá, giúp lá xanh mướt, tăng quang hợp. – Tăng tỷ lệ thụ phấn của cây, không bị lép, chắc hạt. – Chống rụng hạt, cứng cây. – Gúp

Phân bón lá HUMATE

Thành phần: Hữu cơ: 70%, (Trong đó có : Acid Humic: 55% và các acide dạng hữu cơ -Fulvic) Đạm (N): 2,5% K2O: 10% Công dụng: – Siêu giải độc phèn, ngộ độc hữu cơ, nhiễm mặn – Chống nghẹt rẽ, nhanh bắt phân – Kích thích ra rễ mạnh, phục hồi bộ rễ –