Tag Archives: cây powmu

Vinh danh hai loài cây nằm trong Sách đỏ thế giới

Ngày 19/5, theo thông tin từ Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE), tổ chức này vừa phối hợp với tỉnh Thanh Hóa công nhận cây di sản cho cây pơmu và samu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Thường Xuân, Thanh Hoá) Đây là những cây khổng lồ