Tag Archives: dó đất hoa thưa balanophora laxiflora

Những kẻ không diệp lục sống bám

Trong tự nhiên Việt Nam, có một số loài thực vật không có chất diệp lục trên cơ thể, chúng sống nhờ vào dinh dưỡng từ các chất hữu cơ phân huỷ của sinh vật khác, hoặc từ mô chết. Hầu hết các loài thực vật sống bám thường ở các vùng núi cao, và