Tag Archives: mất mùa

Khô khốc Nam Đông

Bước vào mùa khô ở Nam Đông (TT- Huế), các công trình nước sạch cũng đã… sạch nước, khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nông dân lo lắng đối diện với mất mùa. Người khát Tại xã Hương Sơn là vùng “chảo lửa” trọng điểm khát của