Tag Archives: phòng trừ bệnh cho cá nước ngọt

Phòng trừ bệnh cá nước ngọt

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chuyên đề “Phòng trừ bệnh cho cá nước ngọt ở miền Bắc” tại Bắc Ninh. Mục tiêu của diễn đàn lần này nhằm nêu ra thực trạng và định hướng phát triển nuôi cá nước ngọt tại miền