Tag Archives: rừng phòng hộ

Hiệu quả từ mô hình nuôi tôm – cua dưới tán rừng

Từ khi thực hiện mô hình nuôi tôm – cua – cá dưới tán cây rừng, nhiều hộ nhận đất khoán rừng đã vượt qua khó khăn và vươn lên khá giàu. Những hộ nông dân áp dụng mô hình này thu lợi nhuận từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Đối với mô hình tôm