Tag Archives: sên biển

Thế giới đầy sắc màu của sên biển

Nhìn giống những sinh vật từ một thế giới khác nhưng sên biển nhiều màu sắc chính là một phần của cuộc sống dưới biển sâu, một trong những tuyệt tác dưới đáy đại dương. Sên biển là loài động vật thân mềm, không có vỏ khi đã trưởng trành. Chính vì cơ thể hết