Tag Archives: tiêu chuẩn VietGAP

Phát triển nuôi cá tra VietGAP

Theo định hướng phát triển thủy sản ĐBSCL được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020 nuôi cá tra cơ bản phải theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Để nhân rộng mô hình này, ngày 17/8 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với tỉnh Trà Vinh tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @