Tag Archives: Trung tâm Khuyến nông Đăk Lăk

Nuôi thỏ

Trung tâm Khuyến nông Đăk Lăk triển khai đề án “Chăn nuôi thỏ gia đình theo mô hình làng nghề” tại buôn Prông B, TP.Buôn Ma Thuột với hơn 100 hộ tham gia. Từ mức hỗ trợ ban đầu 5 thỏ cái hậu bị và 1 thỏ đực giống cho mỗi hộ, sau 2 năm